Lars Bo Andersen Foto: David Kiel

En historie om Jesu liv, død og opstandelse

I en blanding af historiefortælling, musik, teater og sange skal vi høre nogle af de bedste historier om Jesu liv, fra dåb til opstandelse.
Historierne kædes sammen på en måde, så man som tilskuer efterfølgende står tilbage med en følelse af at have fulgt Jesus nøje gennem hans liv død og opstandelse.
Med masser af dramatik og passion overleveres de kendte tekster og understreges undervejs af finurlig musik og sang, så både ung som gammel kan forvente, på medrivende vis, at opleve historierne og teksterne som var det første gang.
Forestillingen varer en time. Jesu liv gennemgås her kronologisk. Dåb, bjergprædikenen, lignelser, og vigtige begivenheder i Jesu liv gennemgås for til sidst at slutte med passions-historien.
Forestillingen er særdeles velegnet til at blive opført i påsketiden, idet passionshistorien fylder slutningen af stykket tidsmæssigt samt effektfuldt, Vi har gode erfaringer med opførsel som langfredags eller påskelørdags-forestilling.

Ligeledes er stykket meget velegnet som konfirmand-forestilling. Stykket giver et godt indblik i det nye testamente, og giver anledning til gode drøftelser med konfirmanderne. Stykket er velegnet både som start eller afslutning på et konfirmandforløb eller til et arrangement hvor konfirmandernes forældre deltager. I stykket er både dramatiske effekter, men også mere indadvendte passager.

Historierne fortælles af skuespiller Lars Bo Andersen, sådan som de er overleveret af evangelisterne. Lars  spiller rollerne som bl.a. Johannes Døberen, Jesus, Djævelen, Salome, Herodes, Den Lovkyndige, Den Fortabte søn, Lazarus, Kajfas, Judas, Pontius Pilatus, Josef af Aritmatæa og en engel.
Det hele akkompagneres af organist og korleder i Gistrup og Gunderup Kirker, Elisabeth Bech, på bl.a. orgel, klaver, tromme, skalmeje og sang. Desuden synger hun indlagte salmer og spiller supplerende roller.

En forestilling koster 6.600,- plus transport. Hvis der bookes to forestillinger til samme dag gives 50% rabat på den anden forestilling, dvs 2 forestillinger på samme dag for 9.900kr

Sognepræst Holger Lyngberg udtaler:

” Elisabeth´s og Lars Bo´s teaterstykke ” Ifølge evangelisterne” har jeg oplevet fire gange nu, dels tre gange i forbindelse med konfirmandlejre, dels en langfredag aften herhjemme i Ravnkilde kirke.

Det er en fremragende forestilling, de to begavede mennesker opfører. Den er lige velegnet til en flok konfirmander med mange tanker i hovedet, som til en menighed forsamlet en langfredagaften i en kirke.

Den går lige ind, hver gang efter min opfattelse.

Timingen mellem Elisabeths musik og Lars Bo spil har været præcis hver gang.

Tekstmæssigt er det en smuk og troværdig sammenfatning af fortællingen om Jesus fra Nazareth.

Som et ekstra plus kan jeg nævne, at Lars Bos lidt ru stemme passer så godt til den forestilling.

Jeg kan trygt anbefale et besøg af disse to dygtige mennesker”